Ejemplo de div y span

Aquesta es una frase dins un div i aquest és un span dins un pàrraf. Aquesta és una altra frase en el mateix div.