TÍTOL 1

Texte sense ningún significat

TÍTOL 2

Ara posar black, cursiva i subrallat,
sense olvidarnos del preciós tachat i finalment fent blink