Introducció

HTML (HyperText Markup Language) es un llenguatge compost d'elements per crear una pàgina web.

Breu Història

El 1989 existien dues tècniques que permetien vincular documents electrònics, d'una banda els hipervincles o enllaços (hiperenllaços o enllaços) i d'altra banda un poderós llenguatge d'etiquetes denominat SGML. En aquells dies, Tim Berners-Lee, que treballava al Centre Europeu d'Investigacions Nuclears CERN dóna a conèixer a la premsa que estava treballant en un sistema que permetrà accedir a fitxers en línia que funcionava sobre xarxes de ordinadors o màquines electròniques basades en el protocol TCP / IP. Inicialment va ser desenvolupat perquè es pogués compartir fàcilment informació entre científics de diferents universitats i instituts de recerca de tot el món.

Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

La Web 1.0 va començar als anys 60 abans de neixer el HTML. La WEB 1.0 només era lectura y l'usuari no podia interactuar amb el contingut de la pàgina.

La Web 2.0 o "xarxa social" va començar a mitjançants la primera década d'aquest segle. Conectada a internet, va atreure mil usuaris permetint interactuar amb la pàgina.

La Web 3.0 es una xarxa que permet diversos dispositius i elimina la necesitat de que l'usuari disposi de grans discs durs i SO complexes.


Web 1.0

Web 1.0 es refereix a un estat de la World Wide Web, i c del fenomen de la Web 2.0. És en general un terme usat per descriure la Web abans de l'impacte de la «febre punt com» el 2001, que és vist per molts com el moment en què l'internet va donar un giro.

El concepte Web 1.0 va sorgir simultàniament al de Web 2.0, i s'usa en relació amb aquest segon terme per comparar ambos.

Web 2.0

El terme Web 2.0 s’associa habitualment amb les aplicacions web que faciliten la compartició interactiva d’informació, el disseny centrat en l’usuari i la col·laboració dins el World Wide Web. Alguns exemples del Web 2.0 serien les comunitats basades en web, els llocs de P2P, els wikis i els blogs. Un lloc Web 2.0 permet interaccionar amb altres usuaris o canviar el contingut del lloc; enfront dels llocs web no interactius on els usuaris es limiten a mirar passivament la informació que se'ls proporciona.

Web 3.0

Web 3.0 és un terme que s'utilitza per descriure l'evolució de l'ús i la interacció a la xarxa a través de diferents camins. Això inclou, la transformació de la xarxa en una base de dades, un moviment cap a fer els continguts accessibles per múltiples aplicacions non-browser, l'empenta de les tecnologies d'intel·ligència artificial, la web semàntica, la web Geoespacial, o la web 3D. Freqüentment és utilitzat pel mercat per promocionar les millores respecte a la Web 2.0.

El terme Web 3.0 va aparèixer per primera vegada el 2006 en un article de Jeffrey Zeldman, crític de la Web 2.0 i associat a tecnologies com AJAX. Actualment hi ha un debat considerable al voltant del que significa Web 3.0, i quina seria la definició més adequada.

Fonaments del llenguatge

HTML4

HTML5

HTML4 es va convertir en una Recomanació del W3C el 1997. Si bé segueix sent una guia aproximada de moltes de les funcions bàsiques de l'HTML, no proporciona informació suficient per generar implementacions que interoperen entre elles i, el que és més important, amb el contingut web. El mateix passa amb XHTML1, que defineix una serialització XML per a HTML4 i DOM Level 2 HTML, que defineix les API de JavaScript, tant HTML com XHTML. HTML reemplaça aquests documents.

HTML5 (HyperText Markup Language versió 5) és la cinquena revisió important del llenguatge bàsic de la World Wide Web, HTML. HTML5 especifica dues variants de sintaxi per a HTML: una "clàssica", HTML, coneguda com HTML5, i una variant XHTML coneguda com sintaxi XHTML5 que haurà servir-se amb sintaxi XML. Aquesta és la primera vegada que HTML i XHTML s'han desenvolupat en paral·lel. La versió definitiva de la cinquena revisió de l'estàndard es va publicar a l'octubre de 2014.

CSS

CSS (Cascading stylesheets) és un llenguatge de disseny gràfic per definir i crear la presentació d'un document estructurat. És molt utilitzat per establir el disseny visual de els documents web i interfícies d'usuari escrites en HTML.

Juntament amb HTML i JavaScript, CSS és una tecnologia usada per molts llocs web per crear pàgines visualment atractives i interfícies d'usuari per a aplicacions web.