Introducció

Un llenguatge de programació és un llenguatge informàtic utilitzat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador. Cada llenguatge té una sèrie de regles sintàctiques i semàntiques estrictes que cal seguir per escriure un programa informàtic, i que en descriuen l'estructura i el significat respectivament.

JavaScript

JavaScript és un llenguatge script basat en el concepte de prototipus (herència per delegació), implementat originàriament per Netscape Communications Corporation, i que va derivar en l'estàndard ECMAScript. És conegut sobretot pel seu ús en pàgines web, però també s'utilitza en altres aplicacions.

Malgrat el seu nom, JavaScript no deriva del llenguatge de programació Java, però tots dos compartixen una sintaxi similar inspirada en el llenguatge C.

Per a que serveix?

permet crear efectes atractius i dinàmics en les pàgines web. Els navegadors moderns interpreten el codi JavaScript integrat en les pàgines web.

PHP

PHP és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar pàgines web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al navegador web ja l'hi arriba la pàgina en format HTML, no podent visualitzar-ne el codi php. Tot i que és menys popular, també pot utilitzar-se per generar interfícies de comandes i aplicacions executables amb interfície gràfica. Disposa de versions tant per a Windows com per a GNU/Linux, així com d'altres.

Altres Llenguatges

El llenguatge HTML pot ser creat i editat amb qualsevol editor de textos bàsic, com pot ser Gedit en GNU / Linux, el Bloc de notes de Windows, o qualsevol altre editor que admeti text sense format com GNU Emacs, Microsoft Wordpad, TextPad, Vim , Notepad ++, entre d'altres.